Privacy Statement

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en op je harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Zowel wij als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

Privacy beleid

13-04-2015

Greenhouse Group B.V. (KvK 17264970) en haar dochterondernemingen:

 • Blue Mango Interactive B.V. (KvK 17198265);
 • We Are Blossom B.V. (KvK 52634949);
 • Fresh Fruit Digital B.V. (KvK 50194232);
 • SourceRepublic B.V. (KvK 50804014);

(hierna tezamen: "Greenhouse Group") nemen de privacy van haar gebruikers serieus en zullen de persoonsgegevens die jij hebt verstrekt op een veilige manier verwerken en gebruiken. De verwerking van persoonsgegevens door Greenhouse Group is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). In dit document wordt het Privacy Statement voor Greenhouse Group uiteen gezet. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

1. Wie is Greenhouse Group?

Greenhouse Group kan worden gecontacteerd via de volgende gegevens:

 • Greenhouse Group B.V.
 • De Admirant
 • Emmasingel 25
 • 5611 AZ Eindhoven
 • Nederland

Telefoon: +31 (0)402352121
E-mail: info@greenhousegroup.com

2. Welke informatie wordt door Greenhouse Group verzameld en verwerkt?

Verstrekken van Persoonsgegevens niet vereist

Greenhouse Group stelt het verstrekken van Persoonsgegevens - dat wil zeggen: gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon - meestal niet verplicht. Je kunt als bezoeker zelf kiezen of je persoonsgegevens verstrekt. Wel is het soms noodzakelijk om Persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld jouw IP-adres voor de werking van de websites van Greenhouse Group.

E-mail formulieren

Via de websites van Greenhouse Group kan je contactformulieren invullen, om een e-mail te sturen aan Greenhouse Group. Jouw e-mail kan worden doorgestuurd naar werknemers van Greenhouse Group, inclusief degene aan wie je de e-mail eventueel richt. Om een e-mail te kunnen sturen dien je jouw naam en e-mailadres op te geven. Het staat je vrij om niet-gevraagde Persoonsgegevens op te geven in het bericht, maar dit is niet noodzakelijk.

Cookies

Greenhouse Group maakt op haar websites gebruik van cookies, door middel waarvan ook Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. Over het hoe en waarom en de werking van cookies informeren we je graag in onze Cookie Statement.

3. Voor welke doeleinden zal Greenhouse Group de verzamelde informatie gebruiken?

Doeleinden

Greenhouse Group zal de over jou verzamelde Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om de websites zo goed mogelijk aan je te kunnen presenteren;
 • om jouw gebruik van de websites te vergemakkelijken en te optimaliseren;
 • om jouw klachten, suggesties, en vragen te behandelen;
 • om op basis van automatisch gegenereerde informatie geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen om de websites te beveiligen;
 • om online campagnes op jouw surfgedrag af te stemmen;
 • om social media integratie op de websites mogelijk te maken;
 • om op een zo efficiĆ«nt en goedkoop mogelijke wijze advertentieruimte in te kopen op veilingen voor advertentieruimte;
 • om jouw informatie te verstrekken aan derden op basis van wet- en regelgeving, of indien Greenhouse Group daartoe aanleiding ziet op grond van dit Privacy Statement;
Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Greenhouse Group jouw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Greenhouse Group zal jouw Persoonsgegevens wel delen tussen de ondernemingen waar Greenhouse Group uit bestaat.

Greenhouse Group kan jouw Persoonsgegevens wel verstrekken aan derden voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid en dus geen Persoonsgegevens zijn (zoals automatisch gegeneerde informatie, met uitsluiting van jouw IP-adres). Tot slot kan Greenhouse Group jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

4. Op welke wijze beschermt Greenhouse Group persoonlijke informatie?

Greenhouse Group heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

5. Bewaren van jouw gegevens

Greenhouse Group bewaart jouw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

6. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Indien je wilt weten welke gegevens Greenhouse Group over je heeft vastgelegd, kan je contact opnemen met info@greenhousegroup.com. Om misbruik te voorkomen kan Greenhouse Group je vragen om je adequaat te identificeren. Indien het gaat om inzage in Persoonsgegevens, gekoppeld aan een cookie, dan dien je ook een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Greenhouse Group zal binnen vier weken aan je mededelen of Greenhouse Group Persoonsgegevens over je verwerkt. Indien dit het geval is, zendt Greenhouse Group je een volledig overzicht van de Persoonsgegevens die Greenhouse Group over je verwerkt.

Je kunt Greenhouse Group aan de hand van het verstrekte overzicht, met redelijke tussenpozen verzoeken om Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Greenhouse Group zal binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, Greenhouse Group aan het verzoek zal voldoen.

7. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Greenhouse Group?

De websites kunnen hyperlinks bevatten waarmee je de websites verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Ook kan het zijn dat functionaliteiten/diensten van derde partijen beschikbaar zijn via de websites. Greenhouse Group heeft geen zeggenschap over de website en functionaliteiten/diensten van derde partijen. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy beleid van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de websites ten behoeve van Greenhouse Group worden verwerkt. Greenhouse Group accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites en functionaliteiten/diensten van derde partijen.

8. Kan dit privacy beleid worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via onze websites.

9. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan info@greenhousegroup.com.

More information? Contact us